Členění základních práv

Z Iurium Wiki

Základní lidská práva se od sebe liší podle rozdílných obsahových kategorii. Základní členění je následující. Tento článek projednává o nejzákladnějším členění základních práv. Další možné dělení může být podle statusu, ve kterém se člověk vůči státu nachází nebo dělení generační.

Osobní práva a svobody

Základním osobním právem je právo na život. Do této kategorie patří též různorodé liberální svobody např. svoboda myšlení a svědomí, svoboda náboženského vyznání, nedotknutelnost osoby, soukromí, obydlí nebo také svoboda pohybu a pobytu.

Politická práva a svobody

Tato kategorie základních práv je určená ve větší míře občanům. Řadíme sem aktivní a pasivní volební právo, právo petiční, svobodu sdružovací, shromažďování a také svobodu projevu.

Hospodářská, sociální a kulturní práva

Tato skupina základních práv je kontroverzní, existuji odlišné názory, zda má smysl tyto práva řadit mezi práva základní. K nim patří např. právo na nemocenské a důchodové zabezpečení, zabezpečení při ztrátě zaměstnávání, práva související s garanci určitých garanci při práci, právo na ochranu zdraví, právo na vzdělávání.

Procesní práva

Tato oblast obsahuje procesní práva, jež jsou garantované na ústavní úrovni např. právo na soudní a jinou právní ochranu.

Autoři článku: Pavel Prints