Generační dělení základních práv

Z Iurium Wiki

Jedno z dalších možných dělení je založeno na základě historického vývoje. Určité skupiny práv vznikaly v různých historických obdobích.

Nejčastěji se užívá třígenerační pojetí:

  1. Do první generace spadají práva osobní a politická, jež jsou spojená s koncem 17. a průběhem 18. století. Práva první generace jsou postavené na hodnotách jako je svoboda a úcta k jednotlivci.
  2. Druhá generace je postavená na rovnostářských hodnotách a zahrnuje práva hospodářská, sociální a kulturní. Tato skupina práv je spojená s koncem 19. a 20. stoletím.
  3. Obsahem třetí generace jsou nejmodernější práva jako např. práva environmentální, právo na mír, právo na rozvoj nebo právo na sebeurčení národů.

[1]

  1. BARTOŇ, Michal a kol. Základní práva. Praha: Leges, 2016, 608 s.
Autoři článku: Pavel Prints, JiriStyblo (Jiří Stýblo)