Zásada umělé izolace jevu

Z Iurium Wiki

Tato zásada je opakem Zásady gradace příčinné souvislosti. Tato zásada znamená, že ze všech možných příčin a jevů hledáme trestně-právně relevantní příčinu a trestně-právně relevantní následek. Právně relevantní příčina je lidské jednání, právně relevantní následek je následek, který je důležitý z hlediska trestní odpovědnosti.

Příčinou je jev, bez kterého by jiný jev nenastal, popř. nenastal tak jak nastal třeba co do rozsahu poruchy, včetně toho, co by bylo jinak podmínkou následku (např. někdo nalévá člověku, o kterém ví, že pak bude řídit auto, takže je postihujeme oba), příčinou může být i jednání poškozeného, což však nevyviňuje pachatele (např. někdo vyskočí z auta bez brzd).

Autoři článku: Newman (Petr Novák)