Zásada gradace příčinné souvislosti

Z Iurium Wiki

Tato zásada je opakem zásady umělé izolace jevu. Tato zásada znamená, že různé příčiny mají různý význam, může se jednat i o příčiny, které jsou ve vztahu k jiným příčinám bezvýznamné, izolace příčin, které jsou právně relevantní ohledně následku X Zásada ekvivalence příčin – všechny příčiny mají stejný význam.

Samotná příčinná souvislost mezi jednáním a následkem nestačí k trestní odpovědnosti, nestačí, že pachatel zavinil, ale musí také předvídat vývoj událostí, stačí, když jeho zavinění kryje vývoj příčinné souvislosti v hrubých rysech, např. při krádeži počítače odpovídá zloděj i za hodnotu programů, které tam jsou.

Autoři článku: Newman (Petr Novák)