Trestní řízení

Z Iurium Wiki
Soubor:Způsoby rozhodnutí v trestním řízení.png
Způsoby rozhodnutí podle fází trestního řízení

Trestní řízení chrání práva, ústavní zřízení a to tím, že upravuje postup OČTŘ. Trestní právo hmotné a procesní tvoří jeden celek. Právní úprava trestního řízení je pod stále sílícím vlivem evropského práva, resp. EU – sbližování prostřednictvím směrnic.

Předmětem trestního řízení je, aby byl

  • zjištěn skutek
  • zjištěn pachatel tohoto skutku
  • posoudit, jestli je tento skutek trestným činem a správně jej posoudit
  • uložit a vykonat trest (nebo ochranné opatření), případně provést odklon řízení
  • rozhodnout o náhradě škody a vydání bezdůvodného obohacení - adhezní řízení

Předmětem řízení je i to, aby byly zjištěny podmínky, které k trestné činnosti vedly - pro účely generální prevence.

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow), Newman (Petr Novák)