Trestní řízení

Z Iurium Wiki

Předmětem trestního řízení je, aby byl

  • zjištěn skutek
  • zjištěn pachatel tohoto skutku
  • posoudit, jestli je tento skutek trestným činem a správně jej posoudit
  • uložit a vykonat trest (nebo ochranné opatření), případně provést odklon řízení
  • rozhodnout o náhradě škody a vydání bezdůvodného obohacení - adhezní řízení
Soubor:Způsoby rozhodnutí v trestním řízení.png
Způsoby rozhodnutí podle fází trestního řízení
Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow), Newman (Petr Novák)