Započtení

Z Iurium Wiki

Započtení je jeden ze způsobů zániku závazku.

In-progress.jpg
       Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
       Pomozte naší wiki tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.
Započtení.jpg
Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)