Zásada vyhledávací

Z Iurium Wiki

Uravuje ji § 2 odst. 5 TŘ a lze o ní říci, že je to zásada oficiality promítnuta do otázky dokazování. OČTŘ zjišťují právně relevantní skutečnosti a vyhledávají důkazy o nich ex offo; problémy: 1) kdo nese konečnou procesní odpovědnost za výsledky dokazování v trestním řízení - § 2 odst. 5 předposlední věta - soud; 2) problém tzv. nesporných skutečností – nesporné skutečnosti - § 314b odst. 2 a 314d odst. 2 - státní zástupce a obviněný se dohodnou, že některé skutečnosti jsou nesporné a soud je pak nemusí dokazovat; výjimka ze zásady vyhledávací; další výjimka dohoda o vině a trestu.

Autoři článku: Newman (Petr Novák)