Zásada stíhání ze zákonných důvodů a způsobem, který zákon stanoví

Z Iurium Wiki

Upravena v § 2 odst. 1 TŘ: zákonodárce ji uvádí na prvním místě, ústavněprávní charakter; promítá se do dlouhé řady institutů – např. zahájení trestního stíhání a dokazování (důkaz získaný porušením předepsaného postupu je stižen sankcí neúčinnosti).

Autoři článku: Newman (Petr Novák)