Zásada souběžné, nezávislé trestní odpovědnosti FO a PO

Z Iurium Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Tato zásada je upravená v § 8 odst. 3 a § 9 odst. 3 zákona o trestní odpovědnosti PO. Tato zásada znamená, že trestní odpovědnost FO a PO nemusí být souběžná, ale lze je stíhat souběžně.

Trestní odpovědnost právnických osob