Zásada přičitetelnosti

Z Iurium Wiki

{{Encyklopedická práce}}

Autoři článku: Pekarino (Roberto Barletta)