Zásada přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce

Z Iurium Wiki

Uplatňuje se jen v řízení proti PO a znamená, že trestní odpovědnost přechází na právní nástupce. Upravuje zákon č. 418/2011 Sb. Zavedeno protože se nemusí podařit zjistit, která konkrétní FO spáchala TČ.

Autoři článku: Newman (Petr Novák)