Zásada nezávislé trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob

Z Iurium Wiki