Zásada materiální pravdy

Z Iurium Wiki

rovněž § 2 odst. 5 TŘ: cílem trestního procesu – úsilí o zjištění toho, co se stalo bez důvodných pochybností a to má být podkladem pro rozhodnutí; pravdivě zjištěný stav, NE pouhá pravděpodobnost, dokazují se pouze skutečnosti důležité pro rozhodnutí.

Autoři článku: Newman (Petr Novák)