Zásada individuální trestní odpovědnosti FO

Z Iurium Wiki

Tuto zásadu lze charakterizovat jako odpovědnost za vlastní jednání, ne za jednání někoho jiného, protože trestní právo je právem činu.

Autoři článku: Newman (Petr Novák)