Volební systém

Z Iurium Wiki

Náš poměrný volební systém ve skutečnosti moc poměrný není. Generuje nerovné výsledky.[1]

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)