Trestný čin znásilnění

Z Iurium Wiki

§ 185 TZ

objekt – právo člověka svobodně se rozhodovat o pohlavním životě (od r. 2001 může být předmětem žena i muž, na Slovensku dodnes jen žena); charakter – donucovací jednání a vykonání pohlavního styku; donucení – 1. alinea – buď násilí, nebo pohrůžkou násilí, nebo pohrůžkou jiné těžké újmy – musí jít o skutečné donucení – pachatel překonává vážně míněný odpor oběti, popř. oběť podlehne proto, že nemá jiné východisko; pokud je odpor pouze předstírán, popř. pokud po počátečním odporu nakonec svolí k pohlavnímu styku; pokud si pachatel myslí, že odpor je pouze předstíraný, jedná se o skutkový omyl, takže nejedná úmyslně, tudíž není trestně odpovědný za znásilnění; termín násilí stejně jako u TČ proti svobodě (použití násilí k překonání odporu, popř. extenzivní definice násilí); jako násilí i pohrůžka násilí, či pohrůžka jiné těžké újmy; 2. alinea – zneužití bezbrannosti – stav, kdy poškozená nemůže klást odpor, nemůže vůbec projevit svou vůli, např. opilost, drogové opojení, spánek, mdloby, včetně útlého dětského věku popřípadě značná mentální zaostalost (nedokáže vůbec zhodnotit danou situaci a vyjádřit svůj názor), ale pokud ji UVEDE do stavu bezbrannosti tak se jedná o násilí; pokud vykoná soulož díky využití omylu, jedná se o TČ zneužití práv; 2. část SP – vykonání pohlavního styku – soulož (spojení pohlavních orgánů muže a ženy), pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží (orální či anální sex, rozdíly např. u digitální penetrace – prstění, rozdíl podle toho, zda to zasahuje do intimní sféry oběti, pak i digitální penetrace), pohlavní styk (jakýkoli způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiného člověka, např. osahávání na intimních místech); soulož a způsob srovnatelný se souloží jedná se o kvalifikované SP – tedy naplnění pouze základní SP je výjimečné; ve vztahu speciality k vydírání

Autoři článku: Newman (Petr Novák)