Trestný čin pohlavního zneužití

Z Iurium Wiki

§ 187

objekt – mravní a tělesný vývoj dětí mladší 15ti let – vychází se z toho, že předčasné zahájení sexuálního života může mít škodlivý vliv na další vývoj člověka

předmět útoku výhradně osoba mladší 15ti let – do dne, který předchází 15. narozeninám; jednání spočívá buď ve vykonání soulože, nebo jiném pohlavním zneužití (prakticky totéž jako pohlavní styk), naopak nelze považovat za pohlavní zneužití, pokud nedojde k žádnému fyzickému kontaktu

- nepředpokládá jakoukoli formu donucování, tedy trestní odpovědnost vznikne bez ohledu na souhlas dotčené osoby – takže ho lze spáchat pouze, pokud daná osoba souhlasí

úmyslný TČ – úmysl se tedy musí vztahovat i k okolnosti, že osoba je mladší 15ti let – opět situace negativního skutkového omylu, takže beztrestnost; MUSÍ DOJÍT K TĚLESNÉMU KONTAKTU (když k němu nedojde je to § 202)

Autoři článku: Newman (Petr Novák)