Trestný čin obchodování s lidmi

Z Iurium Wiki

§ 168 TZ – vznikl nutností harmonizace s evropským trestním právem; TČ, které jsou implementací, jsou komplikované svou objektivní stránkou – mezinárodní smlouvy kazuisticky vyjmenovávají znaky objektivní stránky, a druhý důvod je malá schopnost, těch, kteří to přejímají; 2 základní SP – 1. postihuje neoprávněné nakládání s dítětem – chybí lstivé a násilné prostředky; 2. neoprávněné nakládání s jinou osobou; POHLAVNÍ STYK ŠIRŠÍ POJEM NEŽ SOULOŽ; prostituce = vykládáno jako pohlavní styk za úplatu; souhlas osoby nemůže snížit trestnost pachatele

Autoři článku: Newman (Petr Novák)