Trestný čin kuplířství

Z Iurium Wiki

§ 189 TZ

zakazována participace na prostituci - přiměje, zláká, najme, svede k provozování (nestačí jednorázovost) prostituce, popř. kořistí z prostituce provozované jinou osobu (získává z ní finanční prospěch, včetně např. pronájmu prostor k provozování prostituce)

úmyslný TČ – úmysl se musí vztahovat na okolnost, že jiná osoba provozuje prostituci

Autoři článku: Newman (Petr Novák)