Trestní příkaz

Z Iurium Wiki

= rozhodnutí vydané samosoudcem za splnění podmínek § 314e (skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy, vydává se bez projednání věci v hlavním líčení)

nepřípustné: řízení proti osobě omezené ve způsobilosti právně jednat, rozhodnutí o ochranném opatření, ukládán souhrnný/společný trest a předchozí trest uložen rozsudkem, řízení ve věcech mladistvých

struktura: 1) úvodní část = soud, den a místo vydání, obviněný

2) výroková část = výrok o vině a trestu, popř. i o NŠ/vydání BO

3) poučení = právo podat odpor

- vykonatelnost nastává s právní mocí

Autoři článku: Newman (Petr Novák)