Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Z Iurium Wiki

(Encyklopedické práce) - Adam Adámek

Autoři článku: AdamAd (Adam Adámek)