Test ústavnosti

Z Iurium Wiki
  • Šlo o zásah orgánů veřejné moci?
  • Šlo o zásah do sféry regulované základním právem?
  • Došlo zásahem k porušení práva?
  • U řady práv výslovně vyžadováno, aby zásah
  1. byl stanoven zákonem (legalita)
  2. sledoval legitimní cíl (legitimita)
  3. byl v „demokratické společnosti nezbytný“
Autoři článku: Tpolackova (Tereza Poláčková)