Svědek

Z Iurium Wiki

svědek = osoba rozdílná od obviněného, která byla vyzvána OČTŘ, aby jako svědek vypovídala o skutečnostech, které vnímala svými smysly - TŘ nestanoví podmínky svědecké způsobilosti – je však nutné přezkoumat v určitých případech schopnost osoby správně vnímat či vypovídat Povinnosti: vypovídat, podrobit se konfrontaci a rekognici, podrobit se vyšetření (např. duševní stav) Práva: odepřít výpověď (např. manžel, sourozenec), zákaz výslechu (např. státem uznaná povinnost mlčenlivosti), svědečné, právní pomoc, ochrana ohroženého svědka… - zákaz kapciózních a sugestivních otázek - § 118 vylučuje použití § 116 odst. 2 u svědka

Autoři článku: Newman (Petr Novák)