Suverenita lidu

Z Iurium Wiki

Suverenita státní moci je odvozena od suverenity lidu, protože zdrojem veškeré moci je lid. Souvisí s moderním demokratickým státem J. J. Rousseau: Demokracie jako suverenita lidu – zde se nehovoří přímo o termínu demokracie, ale o jeho nejbližším ekvivalentu – republika. Platí, že jakékoliv politické zřízení je založeno na souhlasu lidu. Např. Ústava čl.2 odst. 1 - Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Lid je zde zdrojem státní moci – moc ustavující Lid je také vykonavatel státní moci – moc ustavená


Lid ustanovuje orgány přímo – pomocí přímé demokracie nebo nepřímo – pomocí zastupitelské demokracie Princip vlády na čas – lid obnovuje ustavenou moc v periodických obdobích (daných ústavou státu), aby se zajistila její legitimita Realizace státní moci je právo a právní normy, přičemž stát je právem sám vázán Státní moc je moc ustavená (konstituovaná) a lid je moc ustanovující (konstitující)

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)