Státní moc

Z Iurium Wiki

Veřejná moc je taková moc, která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať už přímo nebo zprostředkovaně.

Subjekt, o jehož právech nebo povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není v rovnoprávném postavení s tímto orgánem obsah rozhodnutí tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu moc je nevyhnutelné uspořádání lidské společnosti za účelem její reprodukce Stát vystupuje jako subjekt nejvyšší veřejné moci ve vztahu k danému území.

Veřejnou moc lze rozlišovat z hlediska subjektů na:

státní moc, jejímž subjektem je stát konkrétními nositeli této moji jsou státní orgány, v některých případech jeho zařízení a zcela výjimečně jeho zvláštních složek veřejná moc v užším slova smyslu – odvozená veřejná moc, jejímž subjektem jsou nestátní veřejnoprávní instituce konkrétně: subjekty místní a územní samosprávy, subjekty sociálně-profesní a kulturně-duchovní samosprávy Základní funkce veřejné moci:

tzv. společenská smlouva zavazuje veřejnou moc k plnění těchto úkolů: zákonodárství = vytváření základních pravidel chování exekutiva = správa státu a výkon norem daných zákonodárstvím justice = výkon spravedlnosti a řešení sporů bezpečnostní složky = vnitřní a vnější ochrana

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow), Christian