Státní území

Z Iurium Wiki

Esenciální prvek státu (nezbytný prvek) Území musí mít takový rozsah, aby svému obyvatelstvu zajistila základní přežití (minimální velikost ale není nikde normována) Ohraničeno státními hranicemi

K území patří:

 • Povrch zemský
 • Podloží - území až do zemského středu
 • Vzduchový prostor – cca 100 km nad povrch
 • Námořní prostor - výsostné území do vzdálenosti 12 námořních mil (n. m.), do 24 n. m. může kontrolovat plavidla a do 100 n. m. spadá ekonomický sektor (těžba, rybolov).

Území může být nezávislé (takové území, kde je státní moc aplikována nezávisle, výlučně na jiné státní moci) nebo závislé (kolonie, protektorát, svěřenecké režimy, režimy zavedené OSN)

Hranice území Právem vymezená spojnice bodů na zemském povrhu Tvoří se třemi způsoby:

 • geografické – přesně sleduje reliéf zemského povrchu
 • orografické – nejkratší spojnice dvou bodů v terénu (vzdušná čára)
 • astronomické – podle poledníků a rovnoběžek

postupy určování hranic:

 • delimitace – práce s podrobnými mapami, vytipovávají se určité body a určuje se hranice
 • demarkace – konkrétní práce vytyčování hranic v terénu
 • vnitrozemské vodní plochy a pobřežní vody mají speciální pravidla

Způsoby získání území

 • přirůstání (akrescence) – např. při vysoušení moře a přirůstání pevniny
 • prvotní okupace – např. prvotní okupace USA
 • územní cese – přenesení suverenity na jiného suveréna mezinárodní smlouvou
 • vydržení – nabytí území dlouhodobým užíváním
 • adjudikace – přidělení území na základně rozhodnutí mezinárodního orgánu (např. Těšínsko k ČR)
Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)