Příspěvky uživatele

Z Iurium Wiki
Zobrazení příspěvků
 
 
      
 
   

  • 27. 10. 2021, 03:49 (rozdíl | historie) . . (+389). . N Uživatel:RositaSwanton8(Založena nová stránka s textem „Hello from Austria. I'm glad to came across you. My first name is Rosita. <br>I live in a small city called Stammerdorf in nothern Austria.<br>I was also b…“) (aktuální)