Solidarita

Z Iurium Wiki

Posouzení, zda je závazek solidární, dílčí či nedělitelný, a v případě posouzení nároku na nepeněžité plnění (omluvu) – zda jde o závazek společný či samostatný, je posouzením podle hmotného práva a žalobce tuto skutečnost nemusí uvádět. Absence této skutečnosti nezpůsobuje neurčitost petitu ani neprojednatelnost žaloby, neboť nezbytnou náležitostí projednatelnosti žaloby není právní posouzení, zda je uplatněný nárok závazek samostatným či společným.

(Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 23 Cdo 1168/2015, ze dne 4.4.2016)

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)