Prezidentská republika

Z Iurium Wiki

{{Encyklopedická práce}}

Autoři článku: Robin (Robin Hudec)