Prezidentská forma vlády

Z Iurium Wiki

Je zde důsledná dělba moci Výkonná, zákonodárná a soudní moc jsou na sobě plně nezávislé – systém brzd a protiváh, aby žádná moc neměla nepřiměřenou moc

Prezident Je hlavou státu a zároveň mu náleží moc výkonná – exekutiva Prezident není na parlamentu závislý a není mu odpovědný Má právo veto, dále má právo zákonodárné iniciativy Pro realizaci moci výkonné má prezident povinnost vytvořit vládu Jmenuje soudce Nejvyššího soudu

Vláda Vytvářena mimoparlamentní cestou – prezidentem Je chápana spíše jako poradní sbor prezidenta, pro rozhodování je hlavní stanovisko prezidenta Vláda není odpovědná parlamentu, ale prezidentovi

Parlament Zákonodárný orgán, který je omezen pouze na vydávání zákonů a schvalování rozpočtu Prezident nemůže parlament rozpustit Zákonodárný sbor je z pravidla dvoukomorový

Nejvyšší soud Podává závazný výklad ústavy Provádí dozor nad činností ostatních složek nejvyšší státní moci Příklad: USA, Mexiko, Kolumbie

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)