Pomoc

Z Iurium Wiki

§ 24 TZ – pomocník – osoba, která úmyslně umožní nebo usnadní spáchání TČ; pomoc fyzická – např. odstraňuje překážky, dodá prostředky a pomoc psychická – spočívá v utvrzování pachatele, aby spáchal TČ; jako pomoc označeno i situace, kdy osoba vyláká oběť na místo činu, nebo situace, kdy osoba hlídá na místě činu; aby šlo o účastenství ve formě pomoci, musí být poskytnuta před činem, nebo v průběhu činu, pokud se jedná o pomoc spáchanou po činu, tak jde o TČ nadržování; platí zde subsidiarita – tedy v návodu obsažena pomoc, v organizování obsažen návod

Autoři článku: Newman (Petr Novák)