Polehčující a přitěžující okolnosti

Z Iurium Wiki

{{Encyklopedická práce}}

Autoři článku: Adela.cvachova (Adéla Cvachová)