Pasivní solidarita

Z Iurium Wiki

Obecně

Jako pasivní solidaritu označujeme situaci, kdy je na dlužnické straně závazku více subjektů (osob). Typické pro pasivní solidaritu je, že dlužnící jsou zavázání společně a nerozdílně (in solidum). Důsledky pasivní solidarity jsou možnost věritele žádat celé plnění po kterémkoliv z dlužníků, přičemž splněním dluhu jedním z dlužníků obligace zaniká.

Druhy pasivní soldiarity

Autoři článku: JiriStyblo (Jiří Stýblo)