Předčasně dokonaný trestný čin

Z Iurium Wiki

- nelze hovořit o vývojových stádiích

- zákonodárce je považuje za dokonaný TČ, ale materiálně jde pouze o přípravu, nebo pokus (např. opatření si úředního razítka se státním znakem)

Autoři článku: Newman (Petr Novák)