Osman test

Z Iurium Wiki

Jedná se o formulaci senátu ESLP, kdy dochází ke vzniku povinnosti státu chránit život člověka. "Osman test" je složen z:

  1. Existence skutečného a bezprostředního nebezpečí pro život
  2. konkrétních osob
  3. o kterém státní orgány věděly nebo vědět měly
  4. přijmout rozumné kroky k zabránění hrozby
Autoři článku: Tpolackova (Tereza Poláčková), Ondřej