Organizátorství

Z Iurium Wiki

Dle § 24 TZ je za organizátora považován ten, kdo trestný čin zosnuje (např. vymyslí plán, rozdělí úkoly) nebo řídí (např. uděluje pokyny, příkazy). Činnost organizátora může být více společensky škodlivá, než činnost samotného pachatele. Organizátorství musí směřovat k individuálně určenému trestnému činu, který musí být určen alespoň v hrubých rysech. Organizátor je odpovědný za všechny trestné činy, které řídil nebo zosnoval, neodpovídá však za exces, jehož se dopustil hlavní pachatel.

Organizátorství řadíme mezi formy trestné součinnosti (účastenství v užším slova smyslu).

Autoři článku: Tichy (Miroslav Tichý), Newman (Petr Novák)