Orgán veřejné moci

Z Iurium Wiki

= orgán vystupující jménem státu či jiné veřejnoprávní korporace a uskutečňuje úkoly státu, např. st. zastupitelství, či orgán ozbrojených sil

Autoři článku: Newman (Petr Novák)