Objekt

Z Iurium Wiki

Objekt- společenské zájmy a hodnoty nebo skupiny zájmů a hodnot, které trestní právo chrání, hovoříme tedy o ochranné funkci

Obecný (rodový) objekt – rozsah všeho, co trestní právo chrání (práva, ústavní zřízení)

Skupinový objekt – příbuzné společenské zájmy a hodnoty (hlavy TZ)

Objekt individuální – konkrétní zájem na ochraně, právní statek – a) obecná rovina – skutková podstata; b)konkrétní individuální

Hlavní objekt – zájmy a hodnoty, ke kterým je vedlejší ustanovení určeno

Vedlejší objekt – zájmy a hodnoty, na které se ustanovení může a nemusí použít, určuje závažnost činu

Od objektu TČ rozlišujeme objekt útoku, věci nebo lidé na které pachatel útočí, a tím zasahuje objekt TČ (pachatel je odpovědný, i za pokus, i když třeba není možnost dokonat trestný čin, např. chce vykrást trezor, kde nejsou peníze, ale o on o tom neví), TČ který o nic neukládá, který o nic neusiluje, není TČ

Předmět útoku je fakultativní znak, tedy nemusí být splněn; Předmět útoku individualizuje skutek

Hmotný předmět útoku - konkrétní věc, osoba, u které nastane následek, tento následek se nazývá účinek TČ (zlomené žebro, padělaný cestovní pas atd.).


Autoři článku: Newman (Petr Novák), JiriStyblo (Jiří Stýblo), Tutchek (Mgr. et Mgr. Michal Tuláček)