Nullum crimen sine lege

Z Iurium Wiki

Též nazývána zásada panství práva, nebo také zásada zákonnosti. V překladu znamená není zločinu bez zákona, tedy jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit (§ 12 odst. 1).

4 Podzásady

1) nullum crimen sine lege skripta – trestní právo je právem zákonným, tedy jeho pramenem je zákon, popř. mezinárodní smlouvy (podle čl. 10 Ústavy) (ne vyhlášky, soudní rozhodnutí)

2) nullum crimen sine lege stricta – zákaz analogie v neprospěch pachatele, analogií nelze tvořit nové skutkové podstaty, nové tresty

3) nullum crimen sine lege certa – požadavek na přesnou a určitou právní úpravu, tak aby jednotlivec věděl co je trestné a jaké tresty za to hrozí; zákaz používání neurčitých formulací a neurčitých pojmů

4) nullum crimen sine lege praevia – působnost trestního zákona se vztahuje na trestné činy v době spáchání trestného činu; zákaz retroaktivity

Autoři článku: Newman (Petr Novák), JiriStyblo (Jiří Stýblo)