Normativní právní smlouva

Z Iurium Wiki

Je typem smlouvy obsahující právní normy jako obecně závazná pravidla chování, vznikají na základě konsenzu dvou či více stran, nikoliv na základě autoritativního rozhodnutí. Jsou nejdůležitějšími prameny mezinárodního práva (nejvýznamnější je Charta OSN), jsou velmi důležitými prameny mezinárodního práva, ovšem mají dopad i na právo vnitrostátní. V současnosti je velmi typické pro demokratické státy, že přebírají tyto smlouvy i do práva vnitrostátního (recepce, inkorporace, implementace). Z toho důvodu je často ústavou vymezen okruh mezinárodních právních smluv, které platí pro ten daný stát (smlouvy o lidských právech a základních svobodách).

Kolektivní smlouvy

Zvláštní druh normativní právní normy. Jsou pramenem vnitrostátního práva a upravují pracovní a sociální otázky. V ČR mohou jít pouze nad rámec zákona, nikoliv výš. Jsou uzavírány mezi zaměstnavateli a odbory.

Zdroje

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-454-1.

Autoři článku: FK (František Kousal)