Nemovitá věc

Z Iurium Wiki

Nemovité věci jsou pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením, věcná práva k nim a také práva, která za nemovitá prohlásí zákon, např. právo stavby je věc nemovitá; nejedná se tedy o taxativní výčet. Dále se uplatňuje zásada, že stavba je součástí pozemku.

Autoři článku: Tpolackova (Tereza Poláčková)