Návod

Z Iurium Wiki

§ 24 TZ – návodce – osoba, která v jiné osobě vzbudí rozhodnutí spáchat TČ, např. radou, přemlouváním, pohružkou

Autoři článku: Newman (Petr Novák)