Listinný důkaz

Z Iurium Wiki

= listiny, které svým obsahem potvrzují nebo vyvracejí dokazovanou skutečnost

Autoři článku: Newman (Petr Novák)