Kolektivní správa autorských děl

Z Iurium Wiki

C-470/14 EGEDA a další (rozsudek čtvrtého senátu ze dne 9. června 2016, GA Szpunar) Duševní vlastnictví Žalobci v původním řízení jsou kolektivní správci práv duševního vlastnictví oprávnění vybírat spravedlivou odměnu určenou nositelům práv v případě soukromého rozmnožování jejich děl. Podle jejich názoru je španělská právní úprava, která stanoví vyplácení spravedlivé odměny autorům ze státního rozpočtu, v rozporu s unijním právem, které požaduje, aby tato odměna šla přinejmenším v konečném důsledku k tíži fyzických osob, které jsou původci újmy. Dle Soudního dvora směrnice 2001/29 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva brání systému spravedlivé odměny za soukromé rozmnožování, který je financován ze souhrnného státního rozpočtu, takže nelze zajistit, aby náklady na tuto spravedlivou odměnu nesli uživatelé soukromých rozmnoženin.

In-progress.jpg
       Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
       Pomozte naší wiki tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.
Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow), Jaroslavhroch (Jaroslav Hroch)