Test ústavnosti

Z Iurium Wiki

Verze z 8. 7. 2016, 06:40, kterou vytvořila Tpolackova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „* Šlo o zásah orgánů veřejné moci? * Šlo o zásah do sféry regulované základním právem? * Došlo zásahem k porušení práva…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

  • Šlo o zásah orgánů veřejné moci?
  • Šlo o zásah do sféry regulované základním právem?
  • Došlo zásahem k porušení práva?
  • U řady práv výslovně vyžadováno, aby zásah
  1. byl stanoven zákonem (legalita)
  2. sledoval legitimní cíl (legitimita)
  3. byl v „demokratické společnosti nezbytný“
Autoři článku: Tpolackova (Tereza Poláčková)