Zůstavitel

Z Iurium Wiki

(článek není kompletní, je teprve rozpracován)

Zůstavitelem je fyzická osoba, o jejíž pozůstalosti se vede (respektive v budoucnu povede) dědické řízení.

Autoři článku: Diaz (David Hanzl)