Zásady občanského práva

Z Iurium Wiki

Zásada je základní hodnotový soud, který podstatně ovlivňuje dotčenou právní materii. Je to východisko právní úpravy. Rozdíl mezi zásadou a principem je (ačkoliv se v legislativní praxi často nedodržuje a dochází k zaměňování), že zásada je odvětvová. Princip je naproti tomu vlastní celému právu, případně je ústavní.

Zásady mohou být psané či nepsané. V § 3 obsahuje občanský zákoník demonstrativní výčet zásad.

Jednotlivé zásady soukromého práva:

  • autonomie vůle člověka
  • co není zákonem zakázáno, je dovoleno
  • ochrana slabšího
  • pacta sunt servanda (smlouvy mají být plněny)
  • daný slib zavazuje
  • zásada poctivosti
  • zákaz zneužití práva
Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow), Antonin (Marek Tesař)