Zásada oportunity

Z Iurium Wiki

Tato zásada znamená, že jsou splněny podmínky pro trestní stíhání, ale nedojde k němu, protože je to neúčelné. Není výslovně upravena v TŘ. TŘ byl založen na přísné legalitě, postupně se ovšem oslabovala a byla přijata dlouhá řada výjimek ve prospěch oportunity, ale podle znění TŘ pořád hlavní zásada legality.

Autoři článku: Newman (Petr Novák)