Zásada oficiality

Z Iurium Wiki

§ 2 odst. 4 TŘ – OČTŘ postupují v řízení z úřední povinnosti; musí provést určitý procesní úkon, pokud jsou pro to podmínky, bez ohledu na postoj dotčených osob. Vztahuje se na všechny OČT. Zásada legality pouze na státního zástupce k otázce zahájení trestního stíhání, výjimky: soud se nemůže zabývat trestní věcí dříve než je podána obžaloba, poškozený musí žádat o náhradu škody, svědek musí žádat o svědečné, znalec musí žádat o znalečné.

Autoři článku: Newman (Petr Novák)